onsdag 24 mars 2010

Tar tag i en ny utmaning

Häromdagen fann jag en blogg med en utmaning som lockade. Jag tycker om dikter. Har funnit att dikter kan säga så mycket med bara lite ord....Jag väljer följande tre poeter.


Karin Boye föddes den 26 oktober 1900. Hon blev inte så gammal. 1941 tog Karin sitt liv.

Några hjärtan är skatter...

 

Några hjärtan är skatter,
som aldrig kan ta slut.
Ägaren strör det givmilt
i solströmmar ut.
Tacksamma tar vi
gåvan i varsam hand.
Hell och säll, välsignad du,
som aktar guld som sand!

Några hjärtan är eldar,
som brinner djupt i lönn.
I kallaste natt där kastas
ett återsken på snön.
Så bergtagen ingen
i ständig längtan går
som den som har sett det skimret en natt
och fram till elden trår.

Dikt Karin Boye 
 
 
Birger Franzén föddes 1917 och dog 2006.

Trädets trygghet 

När jag sitter vid ett träd
känner jag trädets trygghet
hur det även i stormen
litar på sin förmåga
att kunna stå emot
När jag sitter vid ett träd
blir jag ett med trädet
ett med hela skapelsen
med fåglarna i trädets krona
och markens blomster
När jag sitter vid ett träd
ett mycket gammalt träd
känner jag släktleden före mig
och de som följer efter
hur vi förenas i trädets trygghet


Dikt Birger Franzén


Den tredje poeten/författaren jag har valt (och jag inser nu att mina tre utvalda poeter alla har lämnat jordelivet) är Martin Koch född 1882 och avliden 1940

Blomman
När vår Herre gör en blomma,
gör Han stängeln mjuk och fin,
sedan sätter Han små blader där uppå.
Sedan tar Hans starkhets hand
all jordens färg och dunkla must,
och se´n blåser Han sin ande in däri.
Då står blomman där och lyser
med de kärleksrika färger klara,
kommen ur Guds egen hand
att vara oss till fröjd.
Blomma! Blomma!
Var mitt hjärtas fröjd!

Dikt Martin Koch


Dessa tre personer är bevis på att poesin lever vidare in i framtiden......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar